Pháp luật Thời sự

Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Hơn 170 tỷ nhận hối lộ được chia như thế nào?

Kết luận điều tra cho rằng, vụ án ‘ chuyến bay giải cứu’ là đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp; liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng cả trong và ngoài nước.

Vụ chuyến bay giải cứu: Hơn 170 tỷ nhận hối lộ được chia như thế nào? - Hình 1

Vụ chuyến bay giải cứu: Hơn 170 tỷ nhận hối lộ được chia như thế nào? - Pháp luật - Việt Giải Trí